Công Ty TNHH AKT Việt Nam

1. Tên Dự án: KN Paradise

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH KN Cam Ranh

3. Địa điểm xây dựng: Bãi Dài, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

4. Loại hình: Shophouse, Towhouse, SemiD, Villa, Hotel

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Toàn bộ dịch vụ QS 

6. Tiến độ: Tạm dừng

(Nguồn: https://www.knparadise.com/ )

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo