Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Khu đô thị Saigon Peninsula

1. Tên Dự án: Khu đô thị Saigon Peninsula

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula

3. Địa điểm xây dựng: Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Loại hình: Shophouse, Towhouse, Villa, Hotel, Apartment,..

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Hạ tầng, bờ kè, công tác đât..

6. Tiến độ: Tạm dừng

(Nguồn: https://cafeland.vn/du-an/khu-do-thi-saigon-peninsula-quan-7-2646.html)

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo