Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Hạ tầng khu 7&8 hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng

1. Tên Dự án: Hạ tầng khu 7&8 hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng

2. Chủ đầu tư: Sacom Tuyền Lâm

3. Địa điểm xây dựng: Thành Phố Đà Lạt, Tình Lâm Đồng

4. Loại hình: Infrastructure

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Toàn bộ dịch vụ QS 

6. Tiến độ: Đã hoàn thành

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo