Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Nhà xưởng xây sẵn & Kho xây sẵn cho thuê tại KCN Minh Đức

1. Tên Dự án: Nhà xưởng xây sẵn & Kho xây sẵn cho thuê tại KCN Minh Đức

2. Chủ đầu tư: Indochina Kajima

3. Địa điểm xây dựng: KCN Minh Đức, Hưng Yên, Việt Nam

4. Loại hình: Factory ,Warehouse 

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Toàn bộ dịch vụ QS 

6. Tiến độ: Đang triển khai

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo