Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Khu mua sắm thương mại Go! – Hồng Ngự

1. Tên Dự án: Khu mua sắm thương mại Go! Hồng Ngự

2. Chủ đầu tư: Central Retail

3. Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồng Ngự, Tình Đồng Tháp

4. Loại hình: Shopping Mall

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Toàn bộ dịch vụ QS 

6. Tiến độ: Đang triển khai

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo