Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Showroom Ducati Và Xưởng Bentley

1. Tên Dự án: Showroom Ducati Và Xưởng Bentley

2. Chủ đầu tư: CT Wearnes

3. Địa điểm xây dựng: 3-5 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội

4. Loại hình: Showroom, Workshop

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Toàn bộ dịch vụ QS 

6. Tiến độ: Đã hoàn thành

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo