Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Chuỗi nhà hàng Pizza Hut năm 2022

1. Tên Dự án: Chuỗi nhà hàng Pizza Hut năm 2022 - Tổng cộng 20 cửa hàng

2. Chủ đầu tư: PIZZA HUT

3. Địa điểm xây dựng: Hồ Chí Minh

4. Loại hình: Restaurants

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Toàn bộ dịch vụ QS 

6. Tiến độ: Đã hoàn thành

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo