Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Tòa nhà NKKN

1. Tên Dự án: Tòa nhà NKKN

2. Chủ đầu tư: Viva Land

3. Địa điểm xây dựng: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

4. Loại hình: Shophouse, Office, Apartment

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Substructure

6. Tiến độ: Tạm dừng

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo