Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Khu nhà ở thương mại Vĩnh Tân 4

1. Tên Dự án: Khu nhà ở thương mại Vĩnh Tân 4

2. Chủ đầu tư: VSIP 

3. Địa điểm xây dựng: VSIP II, Tỉnh Bình Dương

4. Loại hình: Towhouse

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Toàn bộ dịch vụ QS 

6. Tiến độ: Đang triển khai

(Nguồn: https://www.vsip.com.vn/)

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo