Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Trung tâm thương mại ParkCity

1. Tên Dự án: Trung tâm thương mại ParkCity

2. Chủ đầu tư: ParkCity Group

3. Địa điểm xây dựng: Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Thủ đô Hà Nội

4. Loại hình: Shophouse, Shopping Mall

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Toàn bộ dịch vụ QS 

6. Tiến độ: Đang triển khai

(Nguồn: https://www.parkcityhanoi.com.vn/ )

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo