Công Ty TNHH AKT Việt Nam

T&D Tower

1. Tên Dự án: Công tác cải tạo tòa nhà văn phòng T&D

2. Chủ đầu tư: T&D Group

3. Địa điểm xây dựng: Thành phố Hải Phòng

4. Loại hình: Tower

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Toàn bộ dịch vụ QS 

6. Tiến độ: Đang triển khai

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo