Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Trung tâm hội nghị tại VSIP III

1. Tên Dự án: Trung tâm hội nghị tại VSIP III

2. Chủ đầu tư: VSIP

3. Địa điểm xây dựng: VSIP III, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

4. Loại hình: Control Center.

5. Dịch vụ AKT cung cấp: Giai đoạn đấu thầu

6. Tiến độ: Đang triển khai

bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo